Dopuszczenie budynku do eksploatacji

Dom to miejsce, w którym wszyscy ludzie czują się najbezpieczniej. Zamknięci w swych czterech ścianach mogą bez skrępowania oddać się prywatnym zajęciom, hobby i życiu rodzinnemu. Nie zdają sobie zwykle sprawy, że stary, zaniedbany albo po prostu źle zbudowany budynek może stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie. Budynek składa się z ton materiałów budowlanych oraz wielu instalacji, które źle podłączone mogą być przyczyną zagrożenia życia. Czy będzie to instalacja elektryczna czy też dajmy na to gazowa, jej niewłaściwe funkcjonowanie może powodować duże ryzyko dla nieświadomych niczego domowników. O ile też dom został niewłaściwie zaprojektowany albo zaniechano w pewnych przypadkach badania gruntu możliwe jest zawalenie się całej konstrukcji budynku.

Sposobem na przeciwdziałanie tego rodzaju sytuacjom jest cały zbiór przepisów regulujących dopuszczenie budynku do eksploatacji. Nim możliwe będzie zamieszkanie w nowo wybudowanym obiekcie mieszkalnym inspektorzy nadzoru budowlanego muszą sprawdzić dokładnie czy wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wiele budynków już istniejących objętych jest również obowiązkiem przeprowadzania okresowych inspekcji stanu technicznego, który warunkuje dopuszczenie ich do dalszego użytkowania.

Pracownicy nadzoru budowlanego dbają o to by nie doszło do nieszczęścia i są organem kontrolnym nad firmami budowlanymi. Niejedna firma budowlana obawia się odbioru budowli przez nadzór budowlany wiedząc jakich dopuściła się nieprawidłowości podczas prac budowlanych. Jednakże spokojny sen dać może jedynie pewność, że sufit nie zwali nam się na głowę czy też nie wybuchnie nam gaz przez złe podłączenie instalacji.